Return to 業務範圍 – 防水工程

頂水壓防水工程

頂水壓防水工程

 

此工程常見於地下室、水缸、升降機槽底、泳池及隧道防水等。

施工方法:直接塗上能正、負面防水及有快乾特性的防水物料,以確保抗行水壓,達致理常防水效果。

常用防水物料 – 水泥性防水沙漿塗料

 

IMG-20151231-WA0009 (Small)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

升降機底防水

IMG-20150314-WA0074

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水箱防水

泳池防水